Mal Mülk Mutluluk

Ahlakın belli bir amacı vardır o da mutluluktur. Mutluluk üç kısma ayrılmıştır. Ruhani mutluluk ile kastedilen; kişinin teorik ve pratik gücünün yetkinleştirmesi ile mümkündür. Bedensel mutluluk ile amaçlanan, kişinin beden olarak sağlıklı olması ile mümkün olabilmektedir. Bir de bunların dışında kalan harici mutluluklar vardır.

Bunlar da insanın mal, mülk, makam-mevki sahibi olmasıdır. Asıl iyi olan Tanrının rızasına ulaşabilmektir. Diğer her şey bu asıl iyiye ulaşmada araçtır. Akıl, beden sağlığı ya da mal-mülkün olması. Bunların hepsi asıl iyiye ulaşmada sadece araç konumundadır. Mal ve mülk, araç konumunda olduğu için bir insanın bunları hayatının amacı haline getirmesi ondaki kötüyü ortaya çıkarmaktadır. Fakat asıl iyiye ulaşabilnek için bu tür harici iyilerin olması zorunludur. Mutluluğa ulaşmak için araç olarak kullanıldığında iyi, bunun dışında kullanıldığında ise kötüdür. Çünkü mal ve mülk bu dünya üzerinde bırakacaklarımızdır. Onları bu dünyada iyiye ulaşmada araç olarak kullandığımızda bizi asıl mutluluğa götürecek olan nimetlerdir. Teorik akıl dediğimiz ilahi olanı anlama, pratik akıl ise bunu zamanında gerçekleştirmektir. Biz bunları bilgi elde etme amaçlı kullandığımızda teorik mutluluğa, güzel ahlakı kazanmak için kullandığımızda pratik mutluluğa erişmekteyiz. Haz elde etmek gibi kötü amaç ile kullanıldığında ise ebedi mutsuzluğa yol açmaktadır.

İslami bir kavram olan infak tam da bu yetkinleşmeyi sağlamaktadır. Bir insan malından mülkünden iyi yönde harcamalar yapmalı, zekat sadaka vermelidir. İnsanın temel erdemlerden olan iffetin alt dallarından olan cömertliği bu yönde kullanmalıdır. Cömertliğin ifrat ve tefritinden kaçınmalıdır. Davranışlarımızla özellikle de elde etmiş olduğumuz mal ve mülk ile bizler nihai iyiye ulaşabiliriz bunun içinde bu mallardan iyi yollarda sarf etmeli, infak etmeliyiz. Biz bu araçları doğru yolda kullandığımızda bireysel mutluluk yanında toplum ve ekonomi açışından da birçok güzelliğe yol açabilmekteyiz. Mutluluk için önemli araçlardan olan mal-mülk cömertlik erdemi ile birlikte bulunmalı ve nihai mutluluğa götürmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın