Kategori Denemeler

0

Mal Mülk Mutluluk

Ahlakın belli bir amacı vardır o da mutluluktur. Mutluluk üç kısma ayrılmıştır. Ruhani mutluluk ile kastedilen; kişinin teorik ve pratik gücünün yetkinleştirmesi ile mümkündür. Bedensel mutluluk ile amaçlanan, kişinin beden olarak sağlıklı olması ile mümkün olabilmektedir. Bir de bunların dışında kalan harici mutluluklar vardır. Bunlar da insanın mal, mülk, makam-mevki...

0

Temel Erdemler

İnsanda bulunan iyi ve kötü huylar nefsinden kaynaklanmaktadır. Bu iyilik ve kötülükler de erdemlilik ve erdemsizlik ile alakalıdır. Erdem, insanın ahlaki olarak iyiye yönelmesi olarak tanımlanmaktadır. İslam filozoflarına göre Aristo’nun erdem teorisini devam ettirerek insan da üç erdemin bulunduğunu ve bunların uyumla gerçekleşmesini sağlayacak bir gücün daha olduğunu toplamda dört...

0

İnsan özgür bir varlık mıdır?

Bir insan doğada sünnetullaha yani Allah’ın bu dünya üzerinde kurmuş olduğu kanunlara göre yaşamını sürdürmektedir. Bu kanunları değiştirmek insanın elinde olan bir şey değildir. Yani insan doğada değiştirilemez kanunlar çerçevesinde özgür değildir. Fakat insan kendi yaptıklarından belli bir dereceye kadar sorumludur. Buna irade özgürlüğü denilmektedir. İrade özgürlüğü de ahlak felsefesini...