Kategori İlahiyat

0

David Hume’un Bilgi Teorisi

Bilgi teorisi; Empirist akımın temsilcilerindendir. Hume, olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini aklın algı alanından çıkarıp deney alanına sokmaktadır. Bilgi felsefesi problemini açıklamak için nedensellik sorunu ile bu konuyu ele almıştır. İnsan düşüncesinin betimlemek için bilimsel yöntemi kullanarak doğrulanmasının mümkün olmadığını savunarak idelerin kaynağı sorunundan yola çıkmanın uygun bir yol olduğunu...

0

Descartes, Spinoza ve Leibniz’in Töze Dair Görüşleri

Töz; var olabilmek için kendinden başka hiçbir şeyi gerektirmeyen şey demektir. Descartes’ e göre töz, hem Tanrı’ya hem de yaratılmışlarda bulunmaktadır. Ona göre biz tözleri değil, yüklemlerini algılamaktayız. İnsan, hem düşünen hem de cisimsel olmak üzere iki ayrı tözden oluşmaktadır. Yani ruhu ben i ve bedeni ayrı tanımlamaktadır. Benliğin ‘düşünen,...

0

Kant’ın Etik ve Estetik Anlayışı

Etik anlayışı; evrendeki her şeyin bir neden-sonuç ilişkisi içinde olmadığını, belli bir şeyle belirlenmediğinin, insanın tercihinin ve ödevlerinin olduğunu savunmuştur. Ona göre “ödev ahlakı” diye bir anlayış bulunmaktadır. Ahlak anlayışının temelini de bu oluşturmaktadır. Kant’ a göre insanın yapmış olduğu bir eylemin iyi olabilmesi için koşulsuz bir şekilde ödevden kaynaklanması...

0

Hümanizm Aristotelesçilik ve Kuşkuculuk

Hümanizm; yeni insan ve hayat anlayışını ortaya çıkaran bir akımdır. Bir ölçüde kiliseye karşı çıkmış bir kavramdır. Amacı, her otorite karşısında insanı özgürleştirmektir. Nedeni de kilisenin insani bir köle olarak tasavvur etmesindendir. Kiliseye göre bu insan kral bile olsa Tanrı karşısında acizdir. Yani buradan çıkarılan sonuca göre kilisenin pasifleştirmiş olduğu...